TARIEVEN STORING- & SERVICEBEZOEKEN

Het is vervelend wanneer de haard of kachel niet ontsteekt of niet naar behoren functioneert. Gelukkig hebben wij ervaren service monteurs die de meeste storingen kunnen verhelpen. Storingen zijn vaak het gevolg van achterstallig onderhoud, een ondeugdelijke installatie of slijtage van onderdelen. Wij sturen onze service medewerkers daarom onder de volgende drie scenario’s en voorwaarden op pad.

BIJ EEN ACTIEF ABONNEMENT VOOR JAARLKIJKS SERVICE & ONDERHOUD

Voor relaties met een onderhoudsabonnement waar wij de laatste 12 maanden service en onderhoud hebben uitgevoerd gelden gereduceerde tarieven.

Opstart & -voorrijkosten  gereduceerd                       € 32,50  (normaal tarief € 70,-)

Vergoeding afgerekend per 15min                             € 17,50 per kwartier

Materiaal / (slijtage) onderdelen                                nacalculatie

DOOR ONS GEÏNSTALLEERD MAAR ZONDER ONDERHOUDSABONNEMENT

Een haard die langere tijd geen onderhoud heeft gehad is gevoeliger voor storingen. Wij maken de haard technisch weer in orde, slijtage delen worden vervangen en lossen de storing op. De kosten bedragen 2 maal het onderhoudstarief plus (slijtage) onderdelen. Daarbij zijn de voorrij / initiële kosten en 1 uur arbeid inbegrepen.

Initiële kosten inclusief voorrijden                              2 x onderhoudstarief

Extra vergoeding afgerekend per 30 min.                   € 35,- per 30 minuten

Materiaal / (slijtage) onderdelen                                nacalculatie

GEÏNSTALLEERD DOOR DERDEN & ZONDER ONDERHOUDSABONNEMENT

Omdat wij de installatie niet kunnen beoordelen of deze is uitgevoerd conform wet en regelgeving voeren wij altijd eerst een visuele, technische inspectie uit op de gehele installatie. Is de installatie in orde dan zullen wij de storing, mits wij de benodigde onderdelen bij ons hebben direct verhelpen.

Indien de installatie niet aan de gestelde eisen van geldende wet en regelgeving voldoet en/of het toestel niet is geïnstalleerd conform de voorschriften van de leverancier dan ontvangt u voor de aanpassing(en) een offerte alvorens wij de storing kunnen en mogen oplossen.

De initiële kosten bedragen in beide gevallen € 345,-**  inclusief BTW. Inbegrepen is maximaal 90 minuten arbeid. Onderdelen en extra tijd wordt separaat berekend. In het geval we de storing bij het eerste bezoek niet direct kunnen verhelpen worden bij het volgende bezoek naast tijd ook de voorrijkosten berekend.

  • Inspecties plannen wij in de periode van 15 januari tot en met 15 september.
  • Na ontvangst van de betaling worden de werkzaamheden ingepland. Prijzen zijn inclusief 21% BTW.