TARIEVEN ONDERHOUDSABONNEMENT

Jaarlijkse service en onderhoudsabonnement gashaarden

INSTALLATIE VERZORGD DOOR HAARDENCENTRUM ALKMAAR

Afgesloten binnen één  jaar na installatie datum 

Gashaard gesloten eenzijdig / 1 ruit                                       € 146,-

Gashaard gesloten 2 ruiten                                                    € 155,-

Gashaard gesloten 3 ruiten                                                    € 164,-

Open gashaard                                                                       € 130,-

Open gashaard met ventilator *                                              € 190,-

* De ventilator dient vrij toegankelijk en bereikbaar te zijn. Indien een hoogwerker of anders benodigd is zullen de  kosten daarvoor separaat worden berekend.

Afgesloten na één jaar en binnen twee jaar na installatie datum

Wanneer een onderhoudscontract wordt afgesloten na een jaar maar binnen twee jaar dan geldt er een toeslag van 50% op het eerste onderhoud.

Twee jaar na installatiedatum

Een haard die twee jaar of langer geen onderhoud heeft gehad maken wij technisch eerst in orde en brengen we weer in de aanvangsstaat. Klaar voor het reguliere, jaarlijks service & onderhoud. Kritische onderdelen worden extra nagekeken en indien nodig (preventief) vervangen. Voor reiniging van het toestel en de extra werkzaamheden hebben wij meer tijd nodig dan bij een reguliere onderhoudsbeurt. Wij berekenen in dit geval een ‘servicetoeslag technische nulmeting‘ dat gelijk is aan het onderhoudstarief van toepassing op de gashaard en (slijtage) onderdelen.

INSTALLATIE VERZORGD DOOR DERDEN

De partij die de gashaard heeft geplaatst en geleverd is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van onderhoud en het oplossen van storingen. Neem dus contact op met de leverancier of installateur.

Maar is de installateur niet te achterhalen, geeft geen gehoor of bestaat niet meer dan kunnen wij het onderhoud mogelijk overnemen onder de voorwaarden dat de gashaard niet ouder dan 10 jaar is en van de ondersteunende merken waar wij specialistische kennis van in huis hebben namelijk Bellfires, Kalfire, Faber & Hase.

Technische inspectie

Indien aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan plannen wij een afspraak in voor een technische en visuele inspectie. Wij beoordelen of de gashaard is geïnstalleerd volgens de voorschriften en of de gehele installatie voldoet aan wet- en regelgeving.

Is de installatie in orde dan plannen wij een tweede afspraak met de servicemonteur die de gashaard technisch weer in orde maakt waarbij de slijtage delen worden vervangen waarna het onderhoud wordt uitgevoerd. De kosten bestaan dan uit een service toeslag, het onderhoudstarief plus de (slijtage) onderdelen.

Indien de installatie niet aan de gestelde eisen van geldende wet en regelgeving voldoet en/of het toestel niet is geïnstalleerd conform de voorschriften van de leverancier dan ontvang je voor de aanpassing(en) een offerte. Na akkoord plannen wij de werkzaamheden in. Aansluitend worden slijtage delen van de gashaard vervangen en een onderhoudsbeurt uitgevoerd.

De kosten voor de technische inspectie bedraagt € 345. De kosten voor het onderhoud, toeslag en (slijtage) onderdelen worden separaat berekend.

  • Inspecties worden niet ingepland in de periode van 15 september tot en met 15 maart.
  • Pas na ontvangst van de betaling worden de werkzaamheden ingepland. Prijzen zijn inclusief 21% BTW.