TARIEVEN ONDERHOUDSABONNEMENT

Jaarlijkse service en onderhoudsabonnement gashaarden

INSTALLATIE VERZORGD DOOR HAARDENCENTRUM ALKMAAR

Afgesloten binnen één  jaar na installatie datum 

Gashaard gesloten eenzijdig / 1 ruit                                       € 146,-

Gashaard gesloten 2 ruiten                                                    € 155,-

Gashaard gesloten 3 ruiten                                                    € 164,-

Open gashaard                                                                       € 130,-

Open gashaard met ventilator *                                              € 190,-

* De ventilator dient vrij toegankelijk en bereikbaar te zijn. Indien een hoogwerker of anders benodigd is zullen de  kosten daarvoor separaat worden berekend.

Afgesloten na één jaar en binnen twee jaar na installatie datum

Wanneer een onderhoudscontract wordt afgesloten na een jaar maar binnen twee jaar dan geldt er een toeslag van 50% op het eerste onderhoud.

Twee jaar na installatiedatum

Een haard die twee jaar of langer geen onderhoud heeft gehad maken wij technisch eerst in orde en brengen we weer in de aanvangsstaat. Klaar voor het reguliere, jaarlijks service & onderhoud. Kritische onderdelen worden extra nagekeken en indien nodig (preventief) vervangen. Voor reiniging van het toestel en de extra werkzaamheden hebben wij meer tijd nodig dan bij een reguliere onderhoudsbeurt. Wij berekenen in dit geval een extra toeslag dat gelijk is aan het onderhoudstarief. Exclusief eventuele vervang- en slijtagedelen.

INSTALLATIE VERZORGD DOOR DERDEN

Uiteraard is de partij die uw haard heeft geplaatst en geleverd verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoud en het oplossen van storingen. Neem dus altijd contact op met uw leverancier of installateur.

Heeft u de haard zelf geplaatst, is de installateur niet te achterhalen, geeft geen gehoor of heeft de leverancier geen interesse u verder te helpen dan doen wij dat graag onder de volgende voorwaarden.

De gashaard is niet ouder dan 10 jaar en is van de merken waar wij momenteel specialistische kennis van in huis hebben. De ondersteunende merken zijn Bellfires, Dru, Faber en Hase.

Én

omdat wij de installatie niet kunnen beoordelen of deze is uitgevoerd conform wet en regelgeving voeren wij altijd eerst een visuele, technische inspectie uit op de gehele installatie. Is de installatie in orde dan maken wij de haard technisch in orde en komt de haard in aanmerking voor een onderhoudsabonnement.

Indien de installatie niet aan de gestelde eisen van geldende wet en regelgeving voldoet en/of het toestel niet is geïnstalleerd conform de voorschriften van de leverancier dan ontvangt u voor de aanpassing(en) een offerte. Na akkoord plannen wij de werkzaamheden opnieuw in en maken we pas dan de haard technisch weer in orde zodat deze in aanmerking komt voor een jaarlijks onderhoudsabonnement.

De initiële kosten bedragen in beide gevallen € 345,-**  inclusief BTW. Inbegrepen is maximaal 90 minuten arbeid. Onderdelen, eventueel voorrijkosten en extra tijd wordt separaat berekend.

  • Inspecties worden niet ingepland in de periode van 15 september tot en met 15 januari.
  • Pas na ontvangst van de betaling worden de werkzaamheden ingepland. Prijzen zijn inclusief 21% BTW.