Mag de rookgasafvoer van een pelletkachel via een geveldoorvoer aangesloten worden?

Nee. Hoewel er leveranciers en installateurs zijn die het wel doen omdat de fabrikant stelt dat het kan, mag het in Nederland niet. De brandstof, pellets zijn een vaste brandstof. Bouwbesluit en wet-regelgeving schrijven een rookgasafvoer voor vaste brandstoffen. Deze dient altijd verticaal omhoog te worden gevoerd en uit te monden in het juiste uitmondingsgebied. Een rookkanaal  langs de gevel omhoog voeren is technisch gezien geen probleem. Er dient in de meeste gevallen een aanvraag te worden gedaan bij de welstand. Kijk voor meer informatie ook op www.omgevingsloket.nl en doe navraag bij de gemeente.