TARIEVEN STORINGSBEZOEK gashaarden

Het is vervelend wanneer de haard of kachel niet ontsteekt of niet naar behoren functioneert. Gelukkig hebben wij ervaren service monteurs die de meeste storingen kunnen verhelpen. Storingen zijn vaak het gevolg van achterstallig onderhoud, een ondeugdelijke installatie of slijtage van onderdelen. Wij sturen onze service medewerkers daarom onder de volgende drie scenario’s en voorwaarden op pad.

BIJ EEN ACTIEF ABONNEMENT VOOR JAARLKIJKS SERVICE & ONDERHOUD

Voor relaties met een onderhoudsabonnement waar wij de laatste 12 maanden service en onderhoud hebben uitgevoerd gelden gereduceerde tarieven.

Basis- en opstartkosten service bezoek                     € 45,-  (gereduceerd)

Vergoeding storingsbezoek per halfuur                     € 42,50

Materiaal / (slijtage) onderdelen                                 nacalculatie

DOOR ONS GEÏNSTALLEERD MAAR ZONDER ONDERHOUDSABONNEMENT

Basis- en opstartkosten service bezoek                      € 90,-

Vergoeding storingsbezoek 1 uur                                € 85,- (afgerekend per 60 min)

Materiaal / (slijtage) onderdelen                                nacalculatie

Let op, aansluitend aan het storingsbezoek wordt direct onderhoud aan de gashaard uitgevoerd tegen de onderstaande tarieven. 

Gashaard gesloten eenzijdig / 1 ruit                         € 146,-

Gashaard gesloten 2 ruiten                                       € 155,-

Gashaard gesloten 3 ruiten                                       € 164,-

Open gashaard                                                         € 130,-

Open gashaard met ventilator *                                € 190,-

* De ventilator dient vrij toegankelijk en bereikbaar te zijn. Indien een hoogwerker of anders benodigd is zullen de  kosten daarvoor separaat worden berekend.

INSTALLATIE VERZORGD DOOR DERDEN

De partij die de gashaard heeft geplaatst en geleverd is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van onderhoud en het oplossen van storingen. Neem dus contact op met de leverancier of installateur.

Maar is de installateur niet te achterhalen, geeft geen gehoor of bestaat niet meer dan kunnen wij mogelijk het onderhoud uitvoeren en daarmee de storing verhelpen. Voorwaarde is dat de haard niet ouder is dan 10 jaar en van de ondersteunende merken waar wij specialistische kennis van in huis hebben namelijk Bellfires, Kalfire, Faber & Hase.

Via formulier aanvraag onderhoudsabonnement gashaarden kun je dit aanvragen.